Een duurzame tuin: groene daken

De fruitbomen staan volop in de bloesem, stinzenplanten komen en gaan, de eerste lammetjes dartelen door de wei en de eenden worden gevolgd door hun jonge kroost. oeset andere woorden, de lente is in volle gang. Voor veel mensen is dit een reden om de tuin (flink) onder handen te nemen.

 

Waar er in deze tijd steeds meer aandacht is voor de toenoemende milieu- en klimaatproblemen, groeit bij veel burgers het besef dat ze hier zelf ook verantwoordelijk voor zijn. Veelal gaat het hierbij om thema’s als: energieverbruik en het scheiden van afval etc. Hierbij wordt de tuin meestal vergeten, omdat de impact van duurzaam tuinieren niet makkelijk is uit te drukken in bijvoorbeeld CO2-uitstoot.

 

In ons land staan veel planten- en diersoorten onder druk. Elk individu kan echter zelf ook zijn verwantwoordelijkheid nemen door de tuin duurzamer te maken. Door duurzaam te tuinieren is het mogelijk het leven van dieren en planten iets makkelijker te maken. De natuur is een complex geheel van sytemen dat van nature duurzaam is. Wanneer wij dat comlexe geheel in stand willen houden, dan dienen wij te kiezen voor een duurzaam leven en hierbij kan duurzaam tuinieren een onderdeel zijn. Hierbij maakt het hiet uit of je een grote tuin hebt of alleen een klein balkon, duurzaam tuinieren kan altijd. Het draait altijd om de samenwerking met de natuur.

 

Wat is een duurzame tuin?

Kort gezegd is dit een milieuvriendelijke tuin, waarbij voor de aanleg van de tuin gekozen wordt voor duurzame en verwantwoorde materialen, dit kan een moestuin of een siertuin zijn. Daarnaast is het ook mogelijk om milieubewust, en dus duurzaam, te tuinieren. Er wordt gesproken van duurzame materialen en producten als de natuur zo min mogelijk wordt belast met de vervaardiging en het transport ervan. Een lange levensduur van een product is ook een belangrijke indicatiue met betrekking tot duurzaamheid. Daarnaast dient het product het ecologisch evenwicht van de tuin zo min mogelijk te verstoren. Positiever geformuleert, een product die het natuurlijke evenwicht in een tuin juist ondersteunt.

 

Tips voor een duurzame tuin

In het artikel over een Milieuvriendelijke tuin zijn al een aantal tips gegeven, hier volgen er nog een aantal.

 

Groene / vegetatie daken

Al in de oudheid werd het idee van begroeiing op daken en andere bouwdelen regelmatig toegepast. Denk bijvoorbeeld aan de plaggenhutten die in de 19de eeuw veelvuldig werden bewoond door arbeiders in noord Nederland. In het laaste decennium van de vorige eeuw zijn de moderne versies van dergelijke daken sterk in opkomst geraakt. De techniek die nu gebruikt wordt is niet meer te vergelijken met de werkwijzen uit het verleden. Grasplaggen en boomschors hebben plaatsgemaakt voor duurzame, moderne materialen. Groene daken hebben een hoop voordelen: verbeteren de luchtkwaliteit (zetten koolzuur om in zuurstof), de temperatuurschommelingen (veroorzaakt door water en licht) zijn minder groot (hierdoor verdubbelt de levensduur van het dak), de planten en bloemen houden insecten in leven, door de isolerende werking wordt energie bespaard, de vegetatielaag dempt geluiden en het riool wordt ontlast door de afwatering van het systeem. Tot slot is het groen onderhoudsvriendelijk en gaat het bij goede drainage wel 30 jaar mee. In de gemeente Utrecht is het mogelijk subsidie te krijgen voor groene daken.

 

Duurzame tuinverlichting

Op late zomeravonden geeft buitenverlichting sfeer en een veilig gevoel bij thuiskomst op een donker plekje rondom het huis. Voor een duurzame en milieuvreindelijke tuin is buitenverlichting op zonne-energie de ideale oplossing. Deze duurzame vorm van energie draagt bij aan een vermindering van de Co2 uitstoot en de energiereking zal ook dalen. Nog een voordeel van buitenverlichting op zonne-energie is dat de verlichting ook werkt bij daglicht in het algemeen, hier is dus niet altijd zin voor nodig. In de lichtcollector wordt het licht opgevangen en omgezet in energie die wordt opgeslagen in de accu of batterij van de buitenverlichting. Een ander groot voordeel is dat er geen energiekabels te hoeven worden aangelegd, de buitenverlicht op zonne-ernergie heeft immers geen extra voeding nodig.

 

Het FSC-Keurmerk

Op de wereld verdwijnen per minuut 36 voetbalvelden aan bos. Dit vindt met name plaats in tropische bossen in de Zuid Amerikaanse Amazone, het Afrikaanse Congobekken en Zuidoost-Azie. Deze ontbossing zorgt op jaarbasis voor 15% van de werldwijde CO2-uitstoot en is hiermee dus een belangrijke oorzaak van de klimaatverandering. Daarnaast is 80% van alle dieren op de wereld afhankelijk van het bos (Bron: website FSC).

De Forest Stewardship Counsil (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. Het FSC-systeem zorgt er mede voor dat de bossen op onze wereld door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Hierbij draait het, kijkend naar verantwoord bosbeheer, om de bescherming van het leefgebied van planten en dieren en respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Met andere woorden, wannaaer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

Wanneer bij het tuinieren hout moet worden aangeschaft voor bijvoorbeeld een schutting of schuur dan kan hout gekocht worden met een FSC-keurmerk. Hiermee draag je direct bij aan de bescherming van de wereldwijde bossen en aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier wereldwijd

Meer over duurzaam wonen