SER: subsidie voor duurzame boeren

koeienDe commissie duurzame veehouderij van de Sociaal Economische Raad (SER) adviseert om alleen nog echt duurzaam werkende boeren overheidssteun te geven. Alleen deze voorhoede van circa 30% van de boeren zou leningen van banken moeten krijgen, voorrang bij het verdelen van dierrechten en fosfaatrechten en financiele steun bij het uitbreiden van het bedrijf. De rest van de boeren zou in staat moeten worden gesteld te stoppen.

Het advies werd aangeboden aan staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken op 25 oktober door SER-kroonlid Ed Nijpels. In de SER-commissie zaten wetenschappers, ambtenaren, bankiers én werkgevers en werknemers uit land- en tuinbouw.

Belangrijke adviezen uit het rapport zijn:

  • Een groep experts moet elke 1,5 tot 2 jaar “criteria” opstellen waaraan de boeren in de toekomst moeten voldoen, passend bij de beste technieken die beschikbaar zijn.
  • Boeren moeten een schone en eerlijke productie garanderen, met aandacht voor dierenwelzijn en omgeving.
  • Mest moet “volledig” worden hergebruikt en de boeren worden verplicht hun mest af te leveren bij een mestverwerkend bedrijf, dat er een hoogwaardige grondstof van kan maken.

De SER-commissie verwacht dat ongeveer 30 procent van de bedrijven in Nederland dit kan bereiken.

Voorhoede

De bedoeling van het advies is de huidige patstelling doorbreken, welke wordt veroorzaakt door de tegenstelling tussen het belang van de sector voor de export en de volksgezondheid en milieuoverlast. De SER adviseert om te werken met een voorhoede. Deze voorhoede krijgt volgens de plannen financiering van banken, en de regelgeving van de overheid wordt alleen gericht op deze innovatieve bedrijven. Op deze manier kan het verduurzamen van de landbouw worden versneld. Van Dam vindt het een goede suggestie om te werken met een voorhoede.

Milieuorganisatie Natuur & Milieu vindt het tevens “terecht” dat de commissie wil werken met een ‘voorhoede’, maar vindt het jammer dat er geen concretere sanering wordt voorgesteld voor de achterblijvende bedrijven. “Sanering bij de achterhoede is noodzakelijk om de hele sector gezond te krijgen. Zonder sanering is het ambitieuze beleid voor duurzame koplopers gedoemd te mislukken. Dat is de reactie van Natuur & Milieu op het vandaag verschenen rapport Nijpels.” is te lezen op de site van Natuur & Milieu

Bron: NRC