Natuurorganisaties tegen windmolenpark

windmolenDe NOS kwam gister met het bericht dat natuurbeschermers en watersporters tegen de aanleg van een windpark in het IJsselmeer zijn. Dit klinkt toch enigszins verwarrend. Met name omdat natuurorganisaties dus tegen de aanleg van windmolens zijn, waarmee groene stoom wordt opgewekt. Volgens het artikel van de NOS vindt Greenpeace dit moeilijk te verteren. “Al is het maar omdat de natuur ook ernstig wordt bedreigd door klimaatverandering”, zei campagneleider Joris Wijnhoven tegen de NOS. De aanleg van windmolens stuit vaker op verzet, maar dat is meestal van bijvoorbeeld omwonenden.

 

Windmolenpark verstoort natuur

In totaal gaat het om 89 windmolens in het IJsselmeer. Onder ander Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en het Watersportverbond vinden dat de windmolens schadelijk zijn voor het milieu en de rust in het gebied verstoren. Chris Bakker van It Fryske Gea spreekt al woordvoerder namens alle organisaties en meent dat een een windmolenpark op deze plek niet goed is voor de natuur in het IJsselmeer en de Waddenzee. Het zou verstorend zijn voor bijzondere vissen, vogels en vleermuizen.

De organisaties en omwonenden gaan bij de Raad van State in beroep tegen de vergunning. De directeur van het windpark vindt het “Begrijpelijk, maar ook jammer”. Hij geeft aan dat de meenste mensen voor windenergie zijn, maar niet bij hen in de achtertuin. Dat is een spanningsveld tussen aan de ene kant duurzame energie opwekken en aan de andere kant de locatie waar dat moet gebeuren.

 

Energie akkoord

In het Energieakkoord dat is gesloten in 2013 is afgesproken dat in 2020 in Nederland 6000 megawatt aan windenergie op land moet zijn gerealiseerd. Op dit moment zijn we iets over de helft. De meeste molens staan nu in Zeeland, Noord-Holland en Flevoland. In Flevoland wordt de meeste energie opgewekt. Het lijkt dus logisch dat er wordt gekozen voor de provincie bij het aanleggen van nieuwe windmolens voor het opwekken van windenergie. Wil je meer weten over de soorten energie die we in Nederland gebruiken en opwekken? Lees dan het artikel: Soorten en energie: groen of grijs?

In een animatie is te zien hoe het er uit komt te zien als het windmolenpark wordt aangelegd:

Meer nieuws