Manifest Jan Terlouw voor een duurzamer Nederland

Op 22 februari hebben de voorzitters van de tien politieke jongerenorganisaties een manifest opgesteld en ondertekend voor een duurzamer Nederland. Het manifest werd door oud-politicus Jan Terlouw gepresenteerd in De Wereld Draait Door.

De ondertekenaars willen dat de vijf punten uit het manifest worden opgenomen in het nieuwe regeerakkoord, dat gesloten wordt na de verkiezingen op 15 maart. Het manifest is ondertekend door de voorzitters van de politieke jongerenorganisaties van CDA, D66, VVD, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, PvdD en SGP. Het manifest was een initiatief van Jan Terlouw. Hij nodigde de jongerenvertegenwoordigers uit bij hem thuis om het manifest gezamenlijk op te stellen.

Milieu en duurzaamheid centraal in kabinetsbeleid

De eerste drie maatregelen in het manifest zijn gericht op het milieu. In het eerste punt willen ze dat het beleid van het kabinet erop gericht zal zijn dat Nederland gaat behoren tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid. Punt twee benoemt het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Dit zou het uitgangspunt van het kabinetsbeleid moeten zijn. Het derde punt eist een toetsing van iedere maatregel van het kabinet aan het effect ervan op de aarde.

Punt vier gaat in op internationale samenwerking en vraagt van het kabinet om er alles aan te doen om in internationaal verband te bevorderen dat multinationale ondernemingen niet minder belasting betalen dan het midden- en kleinbedrijf. Het laatste punt slaat terug op de andere punten en vraagt erom dat de menselijke maat norm is in wetgeving, regelgeving en beleid .

Het manifest

‘(…) Ondergetekenden, voorzitters van tien politieke jongerenorganisaties, dringen erop aan dat onderstaande vijf punten worden opgenomen in een na 15 maart 2017 te sluiten regeerakkoord.

1. Het beleid van het kabinet zal erop zijn gericht dat Nederland gaat behoren tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid, met name als het gaat om concretisering van de Parijse akkoorden, die er op neerkomen dat de temperatuurstijging van de atmosfeer deze eeuw beperkt moet blijven tot minder dan twee graden Celsius. Het kabinet zal daarvoor concrete maatregelen nemen.
2. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal uitgangspunt zijn van het kabinetsbeleid. Daardoor wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor de industrie, wat een voorwaarde is voor succesvolle innovaties op het gebied van duurzame productie.

3. Het kabinet zal iedere maatregel toetsen aan het effect ervan op de kwaliteit van de aarde, nationaal en internationaal, nu en in de toekomst.

4. Het kabinet zal alles in het werk stellen om in internationaal verband te bevorderen dat multinationale ondernemingen niet minder belasting betalen dan het midden- en kleinbedrijf.

5. Bij het realiseren van bovenstaande maatregelen zal voor het kabinet de menselijke maat norm zijn in wetgeving, regelgeving en beleid.

Ondertekenaars: CDJA (CDA) Ard Warnink, DWARS (GroenLinks) Noortje Blokhuis, Jonge Democraten (D66) Wouter van Erkel, Jonge Socialisten (PvdA) Lieke Kuiper, JOVD (VVD) Rutger de Ridder, OPPOSITIE (DENK) Enes Yigit, Perspectief (ChristenUnie) Jarin van de Zande, PINK! (PvdD) Sebastiaan Wolswinkel, ROOD (SP) Merel Stoop, SGP-J (SGP) Willem Pos.

Meer nieuws