Groene stemwijzer

Weet je nog niet wat je wil stemmen bij de verkiezingen? Een goede hulp is de stemwijzer die je helpt kiezen voor de komende Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart. Een andere optie is het Groen Kieskompas. In deze speciale groene stemwijzer krijg je dertig stellingen voorgelegd over klimaat, energie, mobiliteit en landbouw.

Sommige stellingen zijn erg specifiek en lastig te antwoorden als je hier niet eerder over hebt nagedacht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een stelling als: Om trekvissen beter door te laten moeten zeesluizen vaker worden opengezet, ook al leidt dit tot verzilting van landbouwgrond. Toch geven de stellingen in de groene stemwijzer een idee wat er te kiezen valt op het gebied van natuur, milieu, landbouw, energie, klimaat en verkeer.

Inzicht in groene thema’s met stemwijzer

Het kieskompas geeft volgens de initiatiefnemers geen stemadvies, maar het geeft de kiezers inzicht in de standpunten van partijen als het gaat om groene thema’s.┬áDe stellingen gaan onder andere over gaswinning in Groningen, de bouw van windmolens, de maximumsnelheid op snelwegen, het sluiten van kolencentrales en de bio-industrie.

Een aantal stelling van de groene stemwijzer:

  • Statiegeld op plastic flessen moet worden afgeschaft
  • De bio-industrie moet snel worden afgeschaft, ook al wordt vlees daardoor duurder
  • De maximale snelheid moet 130 km/u blijven
  • De kerncentrale in Borssele moet open blijven

Meer nieuws