Eerste energiecommissaris van Nederland

ruud-koornstraRuud Koornstra is op 12 januari benoemd tot de eerste energiecommissaris van Nederland. Zijn belangrijke en eerste taak is om er voor te zorgen dat de regeringsafspraken van het nieuwe kabinet in maart een ambitieuzer transitieprogramma bevatten om van fossiele naar schone energie over te gaan. Het doel van de commissaris is: Nederland Fossielvrij in 2030. De benoeming vond plaats tijdens de Nationale Energiedialoog in Amsterdam.

 

Burgerinitiatief

De initiatiefnemers van de aanstelling zijn Pakhuis De Zwijger, de energiebeweging, Wij krijgen Kippen en NewNRG.nl. Zij willen met de benoeming een signaal geven aan de overheid, zodat deze ‘een officiële Rijks Energiecommissie’ zal aanstellen. Volgens hen is er een parallel te zien met de watersnood in 1953. Toen draaide Nederland de ramp om in het succes van de Deltawerken. De energietransitie vraagt om een vergelijkbare aanpak om Nederland fossielvrij te krijgen in 2030: ‘Nu voltrekt zich een nieuwe ramp, de storm van het fossiele tijdperk die we te lang lieten aanzwellen’ aldus Koornstra in zijn column in de Telegraaf. De initiatiefnemers vragen steun voor het aanstellen van een Rijks Energiecommissaris in een online petitie.

Koornstra werd voorgedragen voor de functie tijdens de Nationale Klimaattop in oktober 2016. Mede-initiatiefneemster Pauline Westendorp van Wij krijgen Kippen meent dat een Energiecommissaris nodig is om het ambitieniveau van de fossiele bedrijven en de regering te verhogen. Zij is voorstander van Koornstra vanwege zijn ‘duurzame visie, ondernemersgeest en actieve pleitbezorging voor duurzame energie, én vanwege zijn toegankelijkheid voor zowel grote als kleine partijen’.

Ruud Koornstra was eerder tv-producent van bekende programma’s als Lingo en de Tv-show. Na de verkoop van zijn bedrijf is hij zich gaan inzetten voor een duurzame samenleving.

 

Energiecommissies

Om de doelen te bereiken worden er verschillende energiecommissies ingesteld, bestaande uit drie onderdelen. De overkoepelende commissie onder leiding van Koornstra zetelt in Den Haag, regionaal worden energiecommissies gevormd rondom scholen, sportclubs, bedrijventerreinen en buurten en landelijk organiseren de energiecommissies activiteiten en bijeenkomsten om zoveel mogelijk inwoners te helpen met hun transitie van fossiel naar groen.

Meer nieuws